בקשת סייעת רפואית

לפני הגשת הבקשה רצוי לקרוא את המידע באתר משרד החינוך - לחצו כאן

הליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשות תעשה במחלקת החינוך במועצה, לבקשה יש לצרף את המסמכים:

 1. חוות דעת רפואית עדכנית (בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה) מרופא מקצועי מטפל, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

 2. חוות דעת תפקודית רק במקרים של בקשה לטיפול פולשני.