מתוך אמונה של שקיפות מלאה מול הציבור ושיתוף תושבי ג'וליס במהלכים ובהחלטות, אנו עובדים עם פלטפורמה לשיתוף הציבור בהחלטות, התלבטויות ודיונים שיש להם השפעה על התושבים.

זו ההזדמנות שלכם לא רק להשמיע קול, אלא גם לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות ובדיונים המקדימים. לדעות שלכם משקל חשוב מאוד, כל תגובה וכל הערה נשקלת בכובד ראש, ובסופו של תהליך ננתח את המידע ואת המגמות ונפעל בהתאם לכך.

קישור למערכת התובנות של ג'וליס