בעלי צרכים מיוחדים

המחלקה מעניקה שירותיים פרטניים ומסייעת לפיתוח תכניות למען הסרת מכשולים ומחסומים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים ולהביא לשילובם האמיתי של התושבים בעלי צרכים מיוחדים בחיים הנורמטיביים בחברה.

טיפול במשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים:

קהל היעד: משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, פעוטות מלידה עד גיל 3 שנים, הלוקים בנכות התפתחותית, פיזית או חושית ושאובחנו ע"י המכונים להתפתחות הילד או יחידה התפתחותית המוכרת ע"י משרד הבריאות.

השירות: טיפול בילדים עם נכות התפתחותית, פיזית, או חושית ומשפחותיהם. תיווך, סנגור, ליווי והדרכה, הפנייה ושילוב ילדים במסגרות מתאימות. כולל:

  • מעון יום שיקומי: מסגרת המספקת מענה טיפולי לפעוטות בשעות היום. במעון נבנית תכנית טיפולית לכל פעוט, הכוללת סל שירותים מותאם לצרכיו ההתפתחותיים.
  • מתן ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות, תמיכה רגשית וסיוע בהתמודדות עם הקשיים הרגשיים של בני המשפחה.
  • שיקום נכים:

קהל היעד: אנשים מעל גיל 18, הסובלים מירידה בתפקוד הגופני או החושי (נכים) ומשפחותיהם.

השירות: טיפול בבעיות הנובעות עקב הירידה בתפקוד הלקוח, כולל ייעוץ, מיצוי זכויות, ביקורי בית, תווך גורמים המעניקים מענה לנכים, גיוס מקורות תמיכה ושיחות תמיכה.מסגרות טיפוליות וחברתיות המוצעות לאנשים עם מוגבלויות – כמפורט להלן.

 טיפול באנשים עם מגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה(:

קהל היעד: מטופלים מעל גיל 3 אשר סובלים ממוגבלות שכלית על פי הערכת פסיכולוג מומחה שקבע שיש "חשד לפיגור", אנשים שקיבלו הכרה בשירות למפגר במשרד הרווחה.

השירות: הדרכה, סיוע בהתמודדות רגשית ופיזית עם בעלי מוגבלויות שכלית ומשפחותיהם, סיוע במיצוי זכויות, הפנייה למוסדות לימודיות/חינוכיות, מעקב אחרי תהליך האבחון בשירות למען המפגר במשרד הרווחה.

שירותים:

  • נופשונים: מיצוי זכות ל-14 ימי נופשון בשנה לכל אדם המאובחן עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • השירות למען  אוכלוסיית מוגבלות שכלית התפתחותית: הפניית פונים שעולה חשד שהינם סובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית לאבחון וועדת אבחון מחוזית לצורך קביעת תכנית טיפול עבורם.
  • סידור חוץ ביתי: סידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות חוץ ביתיות.
  • מע"ש: עבודה במרכז תעסוקתי שיקומי תעסוקתי, עבודה מוגנת במסגרת קבוצה בת 6 - 12 חברים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בתוך מפעל תעסוקתי  הקיים באיזור התעשייה בגוליס. את הקבוצה מלווה איש מקצוע שתפקידו לסייע בשילוב במפעל.
  • מרכז יום: מסגרת יומית הכוללת תעסוקה מהנה ומועילה תוך מתן מענה לצרכים של השוהים במסגרת. מרכז היום מיועד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בגילאי 21 שנים ומעלה, המתגוררים בביתם או במסגרת מגורים בקהילה ואינם מסוגלים לעסוק בתעסוקה יצרנית, אך זקוקים לפעילות יומית.

עו''ס מנהל מגובליות: נאהד קואס

מועדון רב נכויות: שיקום, פיגור ואוטיזם (המועדון בשלבי הקמה)

מיקום: בית העם קומה 2